Istotnym elementem wystroju części tanecznej jak i całej sali weselnej jest oświetlenie efektowe.

Dzięki oświetleniu można uzyskać barwny efekt wizualny. Można podświetlić ściany, firany
i inne elementy wyposażenia wnętrz dzięki czemu można uzyskać dodatkowy efekt estetyczny.
Reflektory można ustawić tak, aby pracowały w jednej grupie i świeciły w jednym kolorze lub
aby jednocześnie łagodnie zmieniały kolor, tym samym zmieniając wystrój i nastrój sali.

Właściwe oświetlenie zespołu i części tanecznej znacznie podniesie nastrój zabawy.

Oświetlenie efektowe zdecydowanie pomaga w pracy kamerzystom i fotografom. Dzięki dobremu oświetleniu
mogą uzyskać znacznie ciekawsze ujęcia. Prawidłowo oświetlona sala na filmach jest zdecydowanie
przyjemniejsza dla oka niż ascetyczna sala wyposażona jedynie w białe światło.
Warto porównać filmy z wesel z oświetleniem efektowym i bez takiego oświetlenia, aby zauważyć różnicę.
Przestrzegam jednak przed stosowaniem tanich "efekcików", "laserków" dostępnych na portalach aukcyjnych.
Efekt może wyjść odwrotny do zamierzonego.
Tak jak do filmowania i fotografowania zatrudnia się zawodowego kamerzystę, tak samo w przypadku
oświetlenia efektowego właściwym krokiem będzie zatrudnienie firmy zawodowo zajmującej się oświetleniem
efektowym zdając się na wskazówki personelu firmy.